ABClean®

...poznáte rozdíl

Ochranné nátěry

 

1. Ochrana před GRAFFITI

Bezbarvá ochranná impregnace
Po aplikaci ochranné impregnace a jejím zaschnutí se vytvoří ochranná vrstva před graffiti. Barevný odstín a struktura podkladu zůstává zachována.

 
Ochranné nátěry na voskové bázi řady ABClean© - AGS 3500 - 3514. Cena včetně aplikace se podle druhu podkladu pohybuje v rozmezí od 210 do 245 Kč/m2

 
Permanentní ochranný nátěr ABClean© - Polyfond© (5ti letá garance bez omezení mycích procesů)
Cena permanentního ochranného nátěru ABClean© - Polyfond© je kalkulována dle konkrétní zakázky a pohybuje se v rozmezí od 485 do 565 Kč/m2.

 
Metoda je vhodná na:
beton, omítky, přírodní kámen, cihly, pískovec atd.

 
 
 

3. Hydrofobní impregnace

Rozdíl povrchu s hydrofobizací a bez Jednosložková mikroemulze
Prostředek se vyznačuje vysokou penetrační schopností s trvalým hydrofobizačním účinkem. Prostředek výrazně snižuje nasákavost ošetřených povrchů a zvyšuje odolnost proti atmosférickým vlivům.

 
Metoda je vhodná na:
přírodní a umělý kámen, beton, cihly, pískovec atd.

 
Cena včetně aplikace se podle druhu podkladu pohybuje
od 180 do 210 Kč/m2.
 

2. Impregnace povrchů znečištěných řasami, mechy a plísněmi

ABClean© - BSP 7111 čistící prostředek se používá pro odstranění venkovních povrchů znečištěných řasami, mechy, plísněmi a dalšími biologickými porosty, poskytuje až 5 let ochrany proti tomuto znečištění.

 
Cena je závislá na velikosti a dostupnosti plochy a druhu podkladního materiálu a pohybuje se v rozmezí od 583 do 650 Kč/m2.

 
Metoda je vhodná na:
beton, omítky, přírodní kámen, cihly, pískovec atd.

 
V případě zájmu Vás navštívíme, posoudíme rozsah a náročnost prací a stanovíme cenu zakázky.

 
ABClean - Evropská 47, 160 00 Praha 6  |  email: info@ABClean.cz  |  tel: 721355227